MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
     WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Drukuj... 

Wybory samorządowe 2018

Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2018-08-20Załączniki:

 1. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego
 2. PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY NIEBYLEC sporządzony dnia 4 listopada 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Niebylcu.
 3. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 23 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.
 4. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Niebylec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 5. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Niebylec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 6. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Niebylec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 7. Uchwała Nr 5/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Niebylec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 8. POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 9. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu oraz losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych
 10. INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Niebylec oraz kandydatów na wójta Gminy Niebylec w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 11. UCHWAŁA NR 3 WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości informacji o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i pełnionych dyżurach
 12. UCHWAŁA Nr3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy oraz ustalenia harmonogramu dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych Rady Gminy Niebylec i Wójta Gminy Niebylec.
 13. Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 14. Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 15. POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 16. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Niebylec z dnia 21 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych Rady Gminy w Niebylcu wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej, powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 17. OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZYŻOWSKIEGO z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Strzyżowskiego oraz siedziby Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzyżowie
 18. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie.
 19. Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Niebylec z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
 20. Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16 sierpnia 2018 r. nr 2
 21. Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16 sierpnia 2018 r. nr 1
 22. Kalendarz wyborczy - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 23. Obwodowe Komisje Wyborcze