MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
     WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Drukuj... 

Wybory samorządowe 2018

Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2018-08-20Załączniki:

 1. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego
 2. PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY NIEBYLEC sporządzony dnia 4 listopada 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Niebylcu.
 3. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 23 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.
 4. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Niebylec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 5. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Niebylec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 6. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Niebylec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 7. Uchwała Nr 5/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Niebylec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 8. POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 9. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu oraz losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych
 10. INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Niebylec oraz kandydatów na wójta Gminy Niebylec w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 11. UCHWAŁA NR 3 WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości informacji o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i pełnionych dyżurach
 12. UCHWAŁA Nr3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy oraz ustalenia harmonogramu dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych Rady Gminy Niebylec i Wójta Gminy Niebylec.
 13. Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 14. Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Niebylcu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 15. POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 16. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Niebylec z dnia 21 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych Rady Gminy w Niebylcu wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej, powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 17. OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZYŻOWSKIEGO z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Strzyżowskiego oraz siedziby Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzyżowie
 18. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie.
 19. Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Niebylec z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
 20. Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16 sierpnia 2018 r. nr 2
 21. Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16 sierpnia 2018 r. nr 1
 22. Kalendarz wyborczy - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 23. Obwodowe Komisje Wyborcze