MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
     WYBORY SOŁTYSÓW Drukuj... 

Wraz z upływem kadencji Rady Gminy, upłynęła kadencja organów sołectw (sołtysów i rad sołeckich), co skutkuje koniecznością przeprowadzenia wyborów tych organów. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Niebylec z listopada 2008 r. będą to wybory bezpośrednie, wobec czego niezbędne będzie wykonanie określonych czynności wyborczych, tak aby możliwym było przeprowadzenie tych wyborów w niedzielę 1 marca 2015 r.

Pierwszą czynnością będzie zgłoszenie kandydatów na sołtysów wsi, dokonane przez mieszkańców sołectwa. kandydatem na sołtysa wsi może być obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania (1 marca 2015 r.) kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na terenie sołectwa. W zgłoszeniu podaje imię i nazwisko kandydata, jego wiek, PESEL oraz dokładny adres zamieszkania, a także nazwę sołectwa, do którego dokonuje się zgłoszenia. Zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 15 wyborców, posiadających prawo wybierania, stale zamieszkujących na terenie sołectwa. Do każdego zgłoszenia kandydata na sołtysa należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz zgłoszenie dwóch kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej.

Wszelkich informacji na temat wyborów sołtysów, w szczególności dotyczących zgłaszania kandydatów udziela sekretarz Gminy, tel. 17 2773983 lub kom. 663 140 145 oraz Biuro Rady Gminy w Niebylcu.

Osoba publikująca: Administrator Niebylec
Data publikacji: 2015-01-02Załączniki:

 1. Protokół z wyborów sołtysa sołectwo Połomia
 2. Protokół z wyborów sołtysa sołectwo Jawornik
 3. Protokół z wyborów sołtysa sołectwo Konieczkowa
 4. Protokół z wyborów sołtysa sołectwo Gwoźnica Dolna
 5. Protokół z wyborów sołtysa sołectwo Baryczka
 6. I N F O R M A C J A Wójta Gminy Niebylec z dnia 18 lutego 2015 r. o obwodach głosowania powołanych dla przeprowadzenia wyborów sołtysów wsi, zarządzonych na dzień 1 marca 2015 r.
 7. Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Niebylec z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Baryczce, Gwoźnicy Dolnej, Jaworniku, Konieczkowej i Połomi do przeprowadzenia wyborów sołtysa tych wsi oraz wyznaczenia ich siedzib.
 8. Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Niebylec z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w Baryczce, Gwoźnicy Dolnej, Jaworniku, Konieczkowej i Połomi powołanych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach sołtysa w tych wsiach
 9. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC z dnia 5 lutego 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa wsi Baryczka
 10. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC z dnia 5 lutego 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa wsi Blizianka
 11. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC z dnia 5 lutego 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa wsi w Gwoździanka
 12. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC z dnia 5 lutego 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa wsi Gwoźnica Dolna
 13. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC z dnia 5 lutego 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa wsi w Gwoźnica Górna
 14. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC z dnia 6 lutego 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa wsi Jawornik
 15. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC z dnia 5 lutego 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa wsi Konieczkowa
 16. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC z dnia 5 lutego 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa wsi Lutcza
 17. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC z dnia 5 lutego 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa wsi Niebylec
 18. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC z dnia 5 lutego 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa wsi Połomi
 19. Wezwanie do zgłoszenia kandydata - dodatkowy termin do zagłoszenia kandydata lub kandydatów na sołtysa wsi Małówka
 20. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 WÓJTA GMINY z dnia 5 STYCZNIA 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów wsi na terenie Gminy Niebylec.
 21. ZARZĄDZENIE Nr2/2015 WÓJTA GMINY NIEBYLEC z dnia 5 STYCZNIA 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów druków do przeprowadzenia wyborów sołtysów.