MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  398523 
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna urzędu 9838 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe 6267 
WŁADZE, BUDŻET Wójt 6534 
WŁADZE, BUDŻET Z-ca Wójta 2365 
WŁADZE, BUDŻET Skarbnik 4750 
WŁADZE, BUDŻET Sekretarz 5023 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 86 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5078 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 4871 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 4542 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 5902 
WŁADZE, BUDŻET Raport o stanie gmina Niebylec 78 
PRAWO LOKALNE Statut 2814 
PRAWO LOKALNE Regulamin 2717 
PRAWO LOKALNE Uchwały 3505 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2808 
PRAWO LOKALNE Podatki 3426 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 3058 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3278 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 3166 
PRAWO LOKALNE Inne 2904 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 3696 
PRAWO LOKALNE Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego 175 
GOSPODARKA KOMUNALNA Utrzymanie czystości i porządku 49 
GOSPODARKA KOMUNALNA Ochrona środowiska 3425 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 1950 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 2724 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2446 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2952 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 2373 
MOJA SPRAWA Podatki 2616 
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 2469 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 9958 
MOJA SPRAWA Podatek od środków transportu 10739 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2019 1057 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2018 17437 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2017 20090 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2016 1585 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2015 2756 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2014 2323 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2013 3203 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2012 2984 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2011 3320 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2010 6903 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2009 7480 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2008
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2007 71 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2019 13527 
PRZETARGI Przetargi 2017 2833 
PRZETARGI Przetargi 2016 1652 
PRZETARGI Przetargi 2015 5608 
PRZETARGI Przetargi 2014 21899 
PRZETARGI Przetargi 2013 6406 
PRZETARGI Przetargi 2012 2646 
PRZETARGI Przetargi 2011 2235 
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2019 132 
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2018 511 
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2017 465 
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2016 413 
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2015 741 
PETYCJE Informacje ogólne 121 
PETYCJE Treści petycji 143