MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  383866 
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna urzędu 9748 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe 6267 
WŁADZE, BUDŻET Wójt 6482 
WŁADZE, BUDŻET Z-ca Wójta 2297 
WŁADZE, BUDŻET Skarbnik 4705 
WŁADZE, BUDŻET Sekretarz 4985 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 86 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5046 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 4848 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 4491 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 5818 
WŁADZE, BUDŻET Raport o stanie gmina Niebylec 49 
PRAWO LOKALNE Statut 2796 
PRAWO LOKALNE Regulamin 2700 
PRAWO LOKALNE Uchwały 3505 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2808 
PRAWO LOKALNE Podatki 3407 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 3032 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3257 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 3145 
PRAWO LOKALNE Inne 2887 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 3678 
PRAWO LOKALNE Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego 162 
GOSPODARKA KOMUNALNA Utrzymanie czystości i porządku 24 
GOSPODARKA KOMUNALNA Ochrona środowiska 3399 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 1950 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 2703 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2429 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2932 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 2363 
MOJA SPRAWA Podatki 2600 
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 2453 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 9785 
MOJA SPRAWA Podatek od środków transportu 10637 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2019 560 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2018 15422 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2017 18331 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2016 1565 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2015 2741 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2014 2304 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2013 3186 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2012 2974 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2011 3299 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2010 6892 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2009 7464 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2008
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2007 71 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2019 9671 
PRZETARGI Przetargi 2017 2785 
PRZETARGI Przetargi 2016 1624 
PRZETARGI Przetargi 2015 5590 
PRZETARGI Przetargi 2014 21874 
PRZETARGI Przetargi 2013 6391 
PRZETARGI Przetargi 2012 2628 
PRZETARGI Przetargi 2011 2222 
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2019 107 
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2018 498 
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2017 454 
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2016 400 
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2015 729 
PETYCJE Informacje ogólne 99 
PETYCJE Treści petycji 105