MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  372542 
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna urzędu 9693 
WŁADZE, BUDŻET Oświadczenia majątkowe 6267 
WŁADZE, BUDŻET Wójt 6443 
WŁADZE, BUDŻET Z-ca Wójta 2265 
WŁADZE, BUDŻET Skarbnik 4682 
WŁADZE, BUDŻET Sekretarz 4958 
WŁADZE, BUDŻET Urząd Gminy 86 
WŁADZE, BUDŻET Rada Gminy 5000 
WŁADZE, BUDŻET Sołectwa 4834 
WŁADZE, BUDŻET Jednostki organizacyjne 4463 
WŁADZE, BUDŻET Budżet 5718 
WŁADZE, BUDŻET Raport o stanie gmina Niebylec 10 
PRAWO LOKALNE Statut 2779 
PRAWO LOKALNE Regulamin 2687 
PRAWO LOKALNE Uchwały 3505 
PRAWO LOKALNE Protokoły 2808 
PRAWO LOKALNE Podatki 3392 
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 3015 
PRAWO LOKALNE Zag. przestrzenne 3238 
PRAWO LOKALNE Gosp. komunalna 3128 
PRAWO LOKALNE Inne 2872 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Wójta 3650 
PRAWO LOKALNE Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego 149 
GOSPODARKA Aktualności 3873 
GOSPODARKA Adresy 2802 
GOSPODARKA Turystyka 2947 
GOSPODARKA Ochrona środowiska 3367 
MOJA SPRAWA Ochrona Środowiska 1950 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 2688 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 2402 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 2921 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 2345 
MOJA SPRAWA Podatki 2584 
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 2438 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 9642 
MOJA SPRAWA Podatek od środków transportu 10540 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2019 357 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2018 13804 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2017 16694 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2016 1556 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2015 2732 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2014 2293 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2013 3176 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2012 2964 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2011 3286 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2010 6884 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2009 7455 
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2008
OGLOSZENIA Ogłoszenia 2007 71 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Zamówienia 2019 6161 
PRZETARGI Przetargi 2017 2726 
PRZETARGI Przetargi 2016 1598 
PRZETARGI Przetargi 2015 5574 
PRZETARGI Przetargi 2014 21855 
PRZETARGI Przetargi 2013 6376 
PRZETARGI Przetargi 2012 2609 
PRZETARGI Przetargi 2011 2206 
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2019 80 
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2018 483 
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2017 442 
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2016 391 
KONSULTACJE SPOłECZNE Konsultacje społeczne 2015 718 
PETYCJE Informacje ogólne 78 
PETYCJE Treści petycji 77