MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
Ochrona Środowiska
Sprawy budowlane
Działalność gospodarcza
Ewidencja ludności
Sprawy komunalne
Podatki
Planowanie przestrzenne
Urząd Stanu Cywilnego
Podatek od środków transportu
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
     Kategoria: Podatki
Liczba odwiedzin kategorii: 2585 
 
Sprawy możliwe do załatwienia w urzędzie
 
 
Załączniki:

 1. IL - INFORMACJA O LASACH
 2. IN – 1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
 3. IR -1 INFORMACJA O GRUNTACH
 4. DN – 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - dla osób prawnych
 5. DR - 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - dla osób prawnych
 6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku posiadania gospodarstwa rolnego lub posiadaniu gospodarstwa rolnego