MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
Ochrona Środowiska
Sprawy budowlane
Działalność gospodarcza
Ewidencja ludności
Sprawy komunalne
Podatki
Planowanie przestrzenne
Urząd Stanu Cywilnego
Podatek od środków transportu
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
     Kategoria: Działalność gospodarcza
Liczba odwiedzin kategorii: 2485 
 
Wzór wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
Poniżej są do pobrania poszczególne strony wniosku oraz instrukcja ich wypełniania. Dokumenty zapisane są w formacie pdf. Do poprawnego wyświetlenia potrzebna jest zainstalowana przeglądarka plików w formacie pdf np: Adobe Reader
Foxit Reader
Cool PDF Reader
itp.
 
 
Załączniki:

 1. Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1
 2. EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - strona 1
 3. EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - strona 2
 4. Część EDG-MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej