MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2016
Ogłoszenia 2015
Ogłoszenia 2014
Ogłoszenia 2013
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2011
Ogłoszenia 2010
Ogłoszenia 2009
Ogłoszenia 2008
Ogłoszenia 2007
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    OGLOSZENIA
 
Grupa: OGLOSZENIA
Nazwa pozycji Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania na rok 2020
Opis

Na podstawie art. 5 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) Wójt Gminy Niebylec

OGŁASZA

 OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w okresie od 2 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 r. zadania z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania, pt.:

 „Dowóz i zapewnienie opieki w czasie przewozu niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Niebylec do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie, ul. Powstańców Śląskich 16”.

Szczegółowe informacje w załącznikach

Data publikacji 2019-12-06
 
Załączniki:

 1. Wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 5 grudnia 2019 - dowóz niepełnosprawnego ucznia
 2. ZARZĄDZENIE NR 184/2019 WÓJTA GMINY NIEBYLEC z dnia 5.12.2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania pn.: "Dowóz i zapewnienie opieki w czasie przewozu niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Niebylec do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego Krośnie, Ul. Powstańców Śląskich 16" oraz powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego
 3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania pn.: "Dowóz i zapewnienie opieki w czasie przewozu niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Niebylec do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego Krośnie, Ul. Powstańców Śląskich 16"
 4. Wzór oferty

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: