MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2016
Ogłoszenia 2015
Ogłoszenia 2014
Ogłoszenia 2013
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2011
Ogłoszenia 2010
Ogłoszenia 2009
Ogłoszenia 2008
Ogłoszenia 2007
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    OGLOSZENIA
 
Grupa: OGLOSZENIA
Nazwa pozycji Inwestycja drogowa pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom - Barwinek (obecnie DK nr 19) w związku z budową mostu przez potok Kobyle w km 232+751 w miejscowości Domaradz wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego - ogłoszenia i decyzje
Opis Inwestycja drogowa pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom - Barwinek (obecnie DK nr 19) w związku z budową mostu przez potok Kobyle w km 232+751 w miejscowości Domaradz wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego - ogłoszenia i decyzje
Data publikacji 2019-09-24
 
Załączniki:

 1. Obwieszczenie ws "Projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla budowy drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Babica (bez węzła) - węzeł Domaradz (z węzłem) - sekcja III (km 32+700 - 39+200), sekcja IV (km 39+200 - 44+878,73)"
 2. Decyzja Projekt robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków geologicznoinżynierskich dla budowy drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Babica (bez węzła) - węzeł Domaradz (z węzłem) - sekcja III (km 32+700 - 39+200), sekcja IV (km 39+200 - 44+878,73)
 3. OBWIESZCZENIE z dnia 24 września 2019 r.o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom - Barwinek (obecnie DK nr 19) w związku z budową mostu przez potok Kobyle w km 232+751 w miejscowości Domaradz wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego" na odcinku od km 232+665,20 do km 232+828,72, na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
 4. Informacja o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 5. DECYZJA o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom - Barwinek (obecnie DK nr 19) w związku z budową mostu przez potok Kobyle w km 232+751 w miejscowości Domaradz wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego" na odcinku od km 232+665,20 do km 232+828,72 na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: