MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji 2019
Opis Oświadczenia majątkowe złożone przez Radnych Rady Gminy Niebylec za rok 2018
Data publikacji 2019-07-25
 
Załączniki:

 1. Eryk Trojanowski
 2. Grzegorz Piwko
 3. Grzegorz Smela
 4. Leszek Turoń
 5. Małgorzata Wyżykowska
 6. Maria Cynar
 7. Piotr Kozdraś
 8. Sławomir Szczepan
 9. Stanisław Daszykowski
 10. Stanisław Lenart
 11. Tomasz Pilecki
 12. Waldemar Józefczyk
 13. Wiesław Bobek
 14. Witold Koza
 15. Zofia Pilch

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść:   Monika Godek