MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Sprawozdania finansowe za 2018 rok
Opis Sprawozdania finansowe za 2018 rok
Data publikacji 2019-05-10
 
Załączniki:

 1. BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina NIEBYLEC sporządzony na dzień 31-12-2018 r.
 2. BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.
 3. Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.
 4. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.
 5. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść:  Skarbnik Urzędu Gminy Edward Wolanin