MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    NABÓR
 
Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
Opis Stanowisko urzędnicze:  referent w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność,
4) wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa, urbanistyki i architektury lub wyższe w zakresie gospodarki przestrzennej

Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) znajomość przepisów z zakresu planowania przestrzennego i budownictwa,
2) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
3) umiejętność pracy w zespole,
4) dyspozycyjność i komunikatywność,
5) umiejętność obsługi komputera,
6) wskazane prawo jazdy kat. B.

Szczegółowe informacje w załączniu
Data publikacji 2019-06-03
 
Załączniki:

 1. Sprostowanie dotyczące przeprowadzonego naboru kandydata na wolne stanowisko referenta w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Urzędu Gminy w Niebylcu
 2. Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko referenta w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Urzędu Gminy w Niebylcu - drugi etap naboru.
 3. Protokół z weryfikacji ofert w przeprowadzonym naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury
 4. OGŁOSZENIE o przesunięciu terminu otwarcia ofert w naborze
 5. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść:   Antoni Chuchla