MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Rok 2019 - rozpoczęcie kadencji 2018-2023
Opis
Data publikacji 2019-03-01
 
Załączniki:

 1. Wiesław Bobek
 2. Maria Cynar
 3. Stanisław Daszykowski
 4. Waldemar Józefczyk
 5. Witold Koza - Przewodniczący Rady Gminy
 6. Piotr Kozdraś
 7. Stanisław Lenart
 8. Zofia Pilch
 9. Tomasz Pilecki
 10. Grzegorz Piwko
 11. Grzegorz Smela
 12. Sławomir Szczepan
 13. Ery Trojanowski
 14. Leszek Turoń
 15. Małgorzata Wyżykowska

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść:   Monika Godek