MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2016
Ogłoszenia 2015
Ogłoszenia 2014
Ogłoszenia 2013
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2011
Ogłoszenia 2010
Ogłoszenia 2009
Ogłoszenia 2008
Ogłoszenia 2007
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    OGLOSZENIA
 
Grupa: OGLOSZENIA
Nazwa pozycji Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat – słupy oświetleniowe.
Opis Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późno zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późno zm.) oraz § 95 ust. 2 Statutu Gminy Wójt Gminy Niebylec zarządza podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat stanowiących własność Gminy Niebylec - stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
Szczegółowe informacje poniżej.
Data publikacji 2019-01-14
 
Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Niebylec z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat.
 2. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2019 Wójta Gminy Niebylec z dnia 8 stycznia 2018 r.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść:  mgr Alicja Pszonka