MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Budżet 2018
Opis
Data publikacji 2018-12-04
 
Załączniki:

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2018 rok
 2. UCHWAŁA Nr 2/1/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Niebylec sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
 3. UCHWAŁA Nr 2/27/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Niebylec na 2019 rok
 4. UCHWAŁA Nr 2/29/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2019-2024.
 5. UCHWAŁA Nr 2/113 /2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Niebylec na 2019 rok.
 6. UCHWAŁA Nr 2/11/2017 z dnia 6 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Niebylec na 2018 rok.
 7. UCHWAŁA Nr 2/11/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Niebylec na 2018 rok.
 8. Uchwała Nr 2/14/2017 z dnia 6 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2018-2024.
 9. Uchwała Nr 2/ 14 /2017 z dnia 6 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2018-2024.
 10. Uchwała Nr 2/ 97/2017 z dnia 6 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Niebylec na 2018 rok.
 11. BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na 31-12-2017 r.
 12. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2017 rok
 13. Uchwała Nr 2/90/2018 z dnia 7 marca 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Niebylec na 2018 rok.
 14. Uchwała Nr 2/ 91/2018 z dnia 7 marca 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Niebylec określonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2018-2024.
 15. Uchwała Nr 2/ 45/2018 z dnia 11 maja 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: wydania opinii przez Wójta Gminy Niebylec w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za tok 2017
 16. UCHWAŁA Nr 2/31/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Niebylcu o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Niebylec z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
 17. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Niebylec za pierwsze półrocze 2018 r -Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 96/2018 Wójta Gminy Niebylec z dnia 20 sierpnia 2018 r.
 18. Uchwała Nr XLVII /272/ 2018 Rady Gminy Niebylec z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 19. Wykaz przedsięwzięć do WPF – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/273/2018 Rady Gminy Niebylec z dnia 18 września 2018 r.
 20. Wieloletnia Prognoza Finansowa - Gminy Niebylec na lata 2018 – 2024 Załącznik Nr 1 uchwał Nr XLVII/273/2018 Rady Gminy Niebylec z dnia 18 września 2018
 21. UCHWAŁA Nr XLVII/273/2018 Rady Gminy w Niebylcu z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niebylec
 22. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/273/2018 Rady Gminy Niebylec z dnia 18 września 2018 r.
 23. Uchwała Nr XLVII /274 /2018 Rady Gminy Niebylec z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 24. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018
 25. Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść:  Skarbnik Urzędu Gminy Edward Wolanin