MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
    NABÓR
 
Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów szkół w Gwoźnicy Górnej, Połomi, Gwoździance, Jaworniku oraz Przedszkolu Samorządowym w Niebylcu
Opis Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia
14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 poz. 996)oraz § 1 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) Wójt Gminy Niebylec ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
1) Szkoły Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej
2) Szkoły Podstawowej im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Połomi
3) Szkoły Podstawowej w Gwoździance
4) Szkoły Podstawowej im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara w Jaworniku
5) Przedszkola Samorządowego w Niebylcu
Szczegłowe informacje w załącznikach.
Data publikacji 2018-06-18
 
Załączniki:

 1. ZARZĄDZENIE Nr 50/2018 Wójta Gminy Niebylec z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej, Szkoły Podstawowej im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Połomi, Szkoły Podstawowej w Gwoździance, Szkoły Podstawowej im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara w Jaworniku, Przedszkola Samorządowego w Niebylcu.
 2. Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów szkół w Gwoźnicy Górnej, Połomi, Gwoździance, Jaworniku oraz Przedszkolu Samorządowym w Niebylcu

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść:   Marek Jarosz