MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2016
Ogłoszenia 2015
Ogłoszenia 2014
Ogłoszenia 2013
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2011
Ogłoszenia 2010
Ogłoszenia 2009
Ogłoszenia 2008
Ogłoszenia 2007
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    OGLOSZENIA
 
Grupa: OGLOSZENIA
Nazwa pozycji Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Opis

Wójt Gminy Niebylec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od dnia 16.04.2018 r. do dnia 30.09.2018 r. zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzących działalność w zakresie kultury.

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej.

Data publikacji 2018-03-15
 
Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Niebylec z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 2. Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2018 Wójta Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2018 r. OGŁOSZENIE o konkursie
 4. Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego KARTA OCENY OFERTY, KRYTERIA MERYTORYCZNE - format pdf
 5. Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego KARTA OCENY OFERTY, KRYTERIA MERYTORYCZNE - format docx

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść:   Monika Godek