MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawach budżetu Gminy Niebylec na 2018 r.
Opis Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawach: - projektu uchwały budżetowej Gminy Niebylec na 2018 rok, - projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2018-2024, - opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Niebylec na 2018 rok.
Data publikacji 2017-12-11
 
Załączniki:

 1. Uchwała Nr 2/11/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Niebylec na 2018 rok
 2. Uchwała Nr 2/14/2017 z dnia 6 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2018-2024
 3. Uchwała Nr 2/97/2017 z dnia 6 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Niebylec na 2018 rok

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: