MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2016
Ogłoszenia 2015
Ogłoszenia 2014
Ogłoszenia 2013
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2011
Ogłoszenia 2010
Ogłoszenia 2009
Ogłoszenia 2008
Ogłoszenia 2007
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    OGLOSZENIA
 
Grupa: OGLOSZENIA
Nazwa pozycji Wykaz lokali stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres 5 lat - lokal w budynku nr 182a posadowionym na działce o nr ewid. 73/7
Opis Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późno zm.) oraz § 95 ust. 2 Statutu Gminy Wójt Gminy Niebylec podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres 5 lat stanowiących własność Gminy Niebylec - stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
Szczegółowe informacje w załączniku.
Data publikacji 2017-11-16
 
Załączniki:

 1. Zarządzanie Nr 138/2017 Wójta Gminy Niebylec z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres 5 lat wraz z załącznikiem

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść:  mgr Alicja Pszonka