MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
Przetargi 2017
Przetargi 2016
Przetargi 2015
Przetargi 2014
Przetargi 2013
Przetargi 2012
Przetargi 2011
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż autobusu Autosan H6-10.03S
Opis Wójt Gminy Niebylec ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu Autosan H6-10.03S. Cena wywoławcza: wynosi 6 300,00 zł, słownie sześć tysięcy trzysta zł 00/100 gr. Szczegółowe informacje w załącznikach.
Data publikacji 2017-10-03
 
Osoby:
Robert Haduch

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż autobusu Autosan H6-10.03S
 2. Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Niebylec z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Gminy Niebylec.
 3. Oświadczenie
 4. Umowa sprzedaży (wzór)

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: