MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
Przetargi 2017
Przetargi 2016
Przetargi 2015
Przetargi 2014
Przetargi 2013
Przetargi 2012
Przetargi 2011
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Przetarg na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec w Połomi i Baryczce
Opis Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm), oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 4 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm) oraz § 6 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu ogłoszenia przetargów na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U z 2014 poz. 1490 z późn. zm) oraz § 95 ust. 2 Statutu Gminy Niebylec Wójt Gminy Niebylec ogłasza przetarg na:
- na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomość oznaczona nr ewid. 1064 o pow. 0,24 ha położona w Baryczce, której własność wpisano na rzecz Gminy Niebylec w KW RZ1S/00051789/7
- na dzierżawę na okres 3 lat część nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1914 o pow. 0,08 ha położonej w Połomi, której własność wpisano na rzecz Gminy Niebylec w KW RZS/00030433/4

UWAGA

Informacja do przetargu na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec w Połomi i Baryczce – zmiana nr konta bankowego do dokonania wpłaty wadium

 Informujemy, iż wadium do przetargu na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec w Połomi i Baryczce należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Niebylec, 38-114 Niebylec 170 nr 92 9168 1030 0260 1007 2000 0020   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.09.2017 r. z podaniem przedmiotu wpłaty – z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu środków na konto.

 Wysokość wadium

 Warunkiem przystąpienia do przetargu na dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1914 o pow. 0,08 ha położonej w Połomi jest wpłacenie wadium w wysokości 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100).

 Warunkiem przystąpienia do przetargu na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomość oznaczona nr ewid. 1064 o pow. 0,24 ha położona w Baryczce jest wpłacenie wadium w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100).

Data publikacji 2017-08-07
 
Załączniki:

 1. Informacja do przetargu na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec w Połomi i Baryczce – zmiana nr konta bankowego do dokonania wpłaty wadium
 2. Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Niebylec z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec
 3. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 82 Wójta Gminy Niebylec z dnia 27 lipca 2017 r. - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1914 o pow. 0,08 ha położonej w Połomi wpisanej na rzecz Gminy Niebylec w KW RZS/00030433/4
 4. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2017 Wójta Gminy Niebylec z dnia 27 lipca 2017 r. - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości oznaczonej nr ewid. 1064 o pow. 0,24 ha położonej w Baryczce wpisanej na rzecz Gminy Niebylec w KW RZ1S/00051789/7.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść:   Katarzyna Lubas