MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji 2017
Opis Oświadczenia majątkowe złożone przez Radnych Rady Gminy Niebylec za rok 2016
Data publikacji 2017-06-07
 
Załączniki:

 1. Danuta Lęcznar
 2. Antoni Basamon
 3. Jan Błądziński
 4. Maria Cynar
 5. Stanisław Daszykowski
 6. Krzysztof Koza
 7. Witold Koza
 8. Piotr Kozdraś
 9. Małgorzata Lasota
 10. Eugeniusz Lech
 11. Stanisław Lenart
 12. Zofia Pilch
 13. Grzegorz Piwko
 14. Grzegorz Smela
 15. Leszek Turoń

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: