MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    NABÓR
 
Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji Konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Baryczce, Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Bliziance, Szkoły Podstawowej w Gwoździance, Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Dolnej, Sz
Opis Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity  Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r poz. 1943 ze. zm.) oraz  § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. nr 60, poz. 373 ze. zm.), Wójt Gminy Niebylec ogłasza konkurs na kandydatów na dyrektorów:
1)    Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Baryczce
2)    Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Bliziance
3)     Szkoły Podstawowej w Gwoździance
4)    Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Dolnej
5)    Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lutczy
6)    Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Lutczy
Szczegółowe informacje w załącznikach.
Data publikacji 2017-04-10
 
Załączniki:

 1. ZARZĄDZENIE Nr 28/2017 Wójta Gminy Niebylec z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Baryczce, Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Bliziance, Szkoły Podstawowej w Gwoździance, Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy Dolnej, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lutczy, Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Lutczy
 2. Załącznik do zarządzenia nr 28/2017 Wójta Gminy Niebylec z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: