MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2016
Ogłoszenia 2015
Ogłoszenia 2014
Ogłoszenia 2013
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2011
Ogłoszenia 2010
Ogłoszenia 2009
Ogłoszenia 2008
Ogłoszenia 2007
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    OGLOSZENIA
 
Grupa: OGLOSZENIA
Nazwa pozycji Wykaz lokali stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat - Baryczka nr ewid. 777/6
Opis Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości: wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat stanowiących własność Gminy Niebylec:

  • lokal użytkowy o pow. 15 metrów kwadratowych, mieszczący się w budynku starej szkoły w Baryczce, dz. nr ewid. 777/6 (KW 35493).

Więcej szczegółów w załączniku poniżej

Data publikacji 2017-01-04
 
Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Niebylec z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść:  mgr Alicja Pszonka