MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji 2016
Opis Oświadczenia majątkowe złożone przez Radnych Rady Gminy Niebylec za rok 2015
Data publikacji 2016-05-23
 
Załączniki:

 1. Danuta Lęcznar - przewodnicząca Rady Gminy
 2. Antoni Basamon
 3. Eugeniusz Lech
 4. Grzegorz Piwko
 5. Grzegorz Smela
 6. Jan Błądziński
 7. Krzysztof Koza
 8. Leszek Turoń
 9. Małgorzata Lasota
 10. Maria Cynar
 11. Piotr Kozdraś
 12. Stanisław Daszykowski
 13. Stanisław Lenart
 14. Witold Koza
 15. Zofia Pilch

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: