MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
Przetargi 2017
Przetargi 2016
Przetargi 2015
Przetargi 2014
Przetargi 2013
Przetargi 2012
Przetargi 2011
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Wykaz działek, stanowiących własność Gminy Niebylec, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - w ramach pierwszeństwa nabycia (Polomia numer 2036, Lutcza numer 5565/2)
Opis Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013r poz. 594 z późnozmianami) oraz art. 35 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015r poz. 782 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek, stanowiących własność Gminy Niebylec, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - w ramach pierwszeństwa nabycia:
  • Polomia - 1/2 część dzialki numer 2036 wpisana w KW RZIS/002005119 1/2 część nieruchomości rolnej, niezabudowanej, położonej w Połomi, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2036 o pow. ogólnej 0,57 ha, stanowiąca użytek rolny R-IV a.
  • Lutcza - działka numer 5565/2 wpisana w KW RZIS/00044724/2 Nieruchomość rolna, niezabudowana, położona w Lutczy, oznaczona numerem ewidencyjnym 5565/2 o pow.0,53 ha, stanowiąca użytek rolny R-IIIa- 0,05 ha; R IVa-0,47 ha i R-IVb -0,01 ha.

Więcej szczegółów w załącznikach.

Data publikacji 2015-09-09
 
Załączniki:

 1. Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2015 Wójta Gminy Niebylec z dnia 03 września 2015 r.
 2. Załącznik do Zarządzenia Nr 99/2015 Wójta Gminy Nieby1ec z dnia 03 września 2015 r.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść:   Maria Machoś-Łuczak