MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
    NABÓR
 
Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
Opis Nabór na stanowisko urzędnicze: referent w Referacie Organizacyjno-Gospodarczym Niezbędne wymagania od kandydatów: l) obywatelstwo polskie, 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 3) niekaralność, 4) wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie prawa lub administracji Dodatkowe wymagania od kandydatów: l) podstawowa znąjomość prawa pracy i kodeksu postępowania administracyjnego 2) znajomość obsługi sekretariatu, 3) umiejętność pracy w zespole, 4) dyspozycyjność i komunikatywność, 5) umiejętność obsługi komputera. Zadania wykonywane na stanowisku: obsługa sekretariatu oraz kadr i szkoleń Pełna treść ogłoszenia w załączniku.
Data publikacji 2015-07-08
 
Załączniki:

 1. Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko referenta w Referacie Organizacyjno-Gospodarczym – etap II
 2. Protokół z weryfikacji ofert w przeprowadzanym naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Organizacyjno-Gospodarczym
 3. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: