MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    NABÓR
 
Grupa: NABÓR
Nazwa pozycji OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
Opis Nabór na stanowisko urzędnicze: referent w Referacie Organizacyjno-Gospodarczym Niezbędne wymagania od kandydatów: l) obywatelstwo polskie, 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 3) niekaralność, 4) wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie prawa lub administracji Dodatkowe wymagania od kandydatów: l) podstawowa znąjomość prawa pracy i kodeksu postępowania administracyjnego 2) znajomość obsługi sekretariatu, 3) umiejętność pracy w zespole, 4) dyspozycyjność i komunikatywność, 5) umiejętność obsługi komputera. Zadania wykonywane na stanowisku: obsługa sekretariatu oraz kadr i szkoleń Pełna treść ogłoszenia w załączniku.
Data publikacji 2015-07-08
 
Załączniki:

 1. Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko referenta w Referacie Organizacyjno-Gospodarczym – etap II
 2. Protokół z weryfikacji ofert w przeprowadzanym naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Organizacyjno-Gospodarczym
 3. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBYLEC o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: