MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji 2015
Opis Oświadczenia majątkowe złożone przez Radnych Rady Gminy Niebylec za rok 2014
Data publikacji 2015-06-11
 
Załączniki:

 1. Antoni Basamon
 2. Jan Błądziński
 3. Maria Cynar
 4. Krzysztof Koza
 5. Witold Koza
 6. Piotr Kozdraś
 7. Małgorzata Lasota
 8. Lech Eugeniusz
 9. Stanisław Lenart
 10. Zofia Pilch
 11. Grzegorz Piwko
 12. Grzegorz Smela
 13. Leszek Turoń

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: