MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Rok 2014 - rozpoczęcie kadencji
Opis Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych na rozpoczęcie kadencji 2014-2018
Data publikacji 2015-02-12
 
Załączniki:

 1. Danuta Lęcznar - przewodnicząca Rady Gminy
 2. Antoni Basamon
 3. Błądziński Jan
 4. Cynar Maria
 5. Daszykowski Stanisław
 6. Koza Krzysztof
 7. Koza Witold
 8. Kozdraś Piotr
 9. Lasota Małgorzata
 10. Lech Eugeniusz
 11. Lenart Stanisław
 12. Pilch Zofia
 13. Piwko Grzegorz
 14. Smela Grzegorz
 15. Turoń Leszek

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: