MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
Przetargi 2017
Przetargi 2016
Przetargi 2015
Przetargi 2014
Przetargi 2013
Przetargi 2012
Przetargi 2011
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niebylec w Konieczkowej i Gwoźnicy Górnej
Opis Wójt Gminy Niebylec działając w oparciu o art. 13 ust. 1, art.25 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami), oraz § 6 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niebylec:

Konieczkowa - nieruchomość rolna, oznaczona numerem 2274 o pow. 0,24 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZIS/00046089/2

Gwoźnica Górna - nieruchomość rolna, oznaczona numerem 1691 o pow. 0,07 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZIS/00035217/9

Więcej szczegółów w załącznikach
Data publikacji 2015-01-28
 
Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2015 Wójta Gminy Niebylec z dnia 28 stycznia 2015 r.
 2. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2015 Wójta Gminy Niebylec z dnia 28 stycznia 2015 r.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść:   Maria Machoś-Łuczak