MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Rok 2014 - zakończenie kadencji
Opis Oświadczenia majątkowe złożone przez radnych na zakończenie kadencji 2010-2014
Data publikacji 2014-12-09
 
Załączniki:

 1. Danuta Lęcznar - przewodnicząca Rady Gminy
 2. Antoni Basamon
 3. Stanisław Daszykowski
 4. Witold Koza
 5. Piotr Kozdraś
 6. Henryk Książek
 7. Piotr Kudła
 8. Małgorzata Lasota
 9. Eugeniusz Lech
 10. Stanisław Lenart
 11. Adam Parys
 12. Grzegorz Smela
 13. Robert Szpond
 14. Leszek Turoń
 15. Jan Wojtaszek

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: