MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2016
Ogłoszenia 2015
Ogłoszenia 2014
Ogłoszenia 2013
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2011
Ogłoszenia 2010
Ogłoszenia 2009
Ogłoszenia 2008
Ogłoszenia 2007
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    OGLOSZENIA
 
Grupa: OGLOSZENIA
Nazwa pozycji Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Niebylec połozonych w Niebylcu,Konieczkowej oraz Gwoźnicy Górnej
Opis

Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013r poz. 594 z późno zmianami) oraz art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 518 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do sprzedaży:

Niebylec- Działka numer 360/1 o pow. 0,0036 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1S/00032101/2 – sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

Konieczkowa - nieruchomość rolna, oznaczona numerem 2274 o pow. 0,24 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ15/00046089/2

Gwoźnica Górna - nieruchomość rolna, oznaczona numerem 2049/1 o pow. 0,33 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1S/45383/6

Gwoźnica Górna - nieruchomość rolna, oznaczona numerem 1691 o pow. 0,07 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1S/00035217/9

Data publikacji 2014-11-25
 
Załączniki:

 1. Załącznik do Zarządzenia nr 167/2014 Wójta Gminy Niebylec z dnia 25 listopada 2014 r.
 2. Załącznik do Zarządzenia Nr 166/2014 Wójta Gminy Niebylec z dnia 25 listopada 2014 r.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść:   Maria Machoś-Łuczak