MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
Przetargi 2017
Przetargi 2016
Przetargi 2015
Przetargi 2014
Przetargi 2013
Przetargi 2012
Przetargi 2011
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Ogłoszenie o przetargu – Połomia, działka numer 35/3
Opis

Wójt Gminy Niebylec działając w oparciu o art. 13 ust. 1, art.25 ust. 1,art. 39 ust. 2 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2014 r 518 z późniejszymi zmianami), oraz § 6 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2004r Nr 207 poz. 2108) ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niebylec położonej w Połomi:

Połomia - działka numer 35/3 wpisana w KW RZlS/00045642/10 Nieruchomość rolna, niezabudowana, położona w Połomi, oznaczona numerem ewidencyjnym 35/3 o pow.0,33 ha, stanowiąca użytek rolny: R-IVb-O,27 ha; Ps IV-O,05 ha i B-Ps IV-O,01 ha.

Widok na mapie – http://niebylec.e-mapa.net?x=707238&y=231043&zoom=14&group=2,3,24,5,7&service=3,4,5,21,25,26,10,11,36,39,40&alllayers=4,5,21,22,25,26,7,9,10,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52&layer=3,63,64,32001

Szczegółowe informacje w załączniku poniżej.

Data publikacji 2014-11-25
 
Załączniki:

 1. Załącznik do Zarządzenia Nr 168/2014 Wójta Gminy Niebylec z dnia 25 listopada 2014r

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść:   Maria Machoś-Łuczak