MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2016
Ogłoszenia 2015
Ogłoszenia 2014
Ogłoszenia 2013
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2011
Ogłoszenia 2010
Ogłoszenia 2009
Ogłoszenia 2008
Ogłoszenia 2007
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    OGLOSZENIA
 
Grupa: OGLOSZENIA
Nazwa pozycji Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat - Lokal użytkowy w budynku Remizy OSP w Gwoźnicy Dolnej
Opis Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013r poz. 594 z późnozmianami) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r poz. 518 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat -stanowiących własność Gminy Niebylec. Lokal użytkowy o pow. 32 m2, mieszczący się w budynku Remizy OSP w Gwoźnicy Dolnej. Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, instalację wodno - kanalizacyjną oraz instalację centralnego ogrzewania. Cena wywoławcza czynszu za najem lokalu wynosi 100,00 zł netto i jest równowartością jednomiesięcznej stawki czynszu. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie w nim działalności usługowo-handlowej. Lokal jest wolny od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Termin i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem. Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w budynku Urzędu Gminy w Niebylcu Nr 183 (po byłej Policji) ,pok. Nr 6 ( tel. 0-17 277-39-93)
Data publikacji 2014-10-29
 
Załączniki:

 1. Załącznik do Zarządzenia Nr 151/2014 Wójta Gminy Niebylec z dnia 28 października 2014 r.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść:   Maria Machoś-Łuczak