MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
Przetargi 2017
Przetargi 2016
Przetargi 2015
Przetargi 2014
Przetargi 2013
Przetargi 2012
Przetargi 2011
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat -stanowiących własność Gminy Niebylec.
Opis Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013r poz. 594 z późno zmianami) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Oz.U. z 2014 r. poz. 518 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat -stanowiących własność Gminy Niebylec. Lokal użytkowy o pow. 18,70 m2, mieszczący się w budynku Nr 24 w Niebylcu (były Ośrodek Zdrowia). Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, instalację wodno - kanalizacyjną oraz instalację centralnego ogrzewania. Cena wywoławcza czynszu za najem lokalu wynosi 170,00 zł netto i jest równowartością jednomiesięcznej stawki czynszu. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie w nim działalności administracyjno- biurowej. Lokal jest wolny od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Termin i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem. Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w budynku Urzędu Gminy w Niebylcu Nr 183 (po byłej Policji) , pok. Nr 6 ( tel. 0-17 277-39-93)
Data publikacji 2014-10-23
 
Załączniki:

 1. Załącznik do Zarządzenia Nr 148/2014 Wójta Gminy Niebylec z dnia 21 października 2014 r.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść:   Maria Machoś-Łuczak