MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Rok 2014
Opis Oświadczenia majątkowe złożone przez Radnych Rady Gminy Niebylec za rok 2013
Data publikacji 2014-06-06
 
Załączniki:

 1. Danuta Lęcznar - Przewodnicząca Rady Gminy
 2. Basamon Antoni Stanisław
 3. Koza Witold Józef
 4. Daszykowski Stanisław
 5. Kozdraś Piotr
 6. Książek Henryk
 7. Kudła Piotr
 8. Lasota Małgorzata Janina
 9. Lech Eugeniusz Ignacy
 10. Lenart Stanisław
 11. Parys Adam Kazimierz
 12. Smela Grzegorz
 13. Szpond Robert
 14. Turoń Leszek Piotr
 15. Wojtaszek Jan

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: