MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
Przetargi 2017
Przetargi 2016
Przetargi 2015
Przetargi 2014
Przetargi 2013
Przetargi 2012
Przetargi 2011
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nr pozycji Zarz. Nr 73/2014 z 13 maja 2014r
Nazwa pozycji Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Połomi stanowiących własność Gminy Niebylec
Opis Wójt Gminy Niebylec działając w oparciu o art. 13 ust. 1, art.25 ust.1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami), oraz § 6 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2004r Nr 207 poz. 2108) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niebylec

Połomia - działka numer 1000/2 wpisana w KW RZ1S/0005384017. Nieruchomość niezabudowana, położona w Połomi, oznaczona numerem ewidencyjnym 1000/2 o pow.0,03
ha, stanowiąca użytek rolny: Lz- Ps V-0,03 ha

Połomia - działka numer 921 wpisana w KW RZIS/000S3840/7. Nieruchomość niezabudowana, położona w Połomi, oznaczona numerem ewidencyjnym 921 o pow.0,67 ha, stanowiąca użytek rolny: R-IVa-O,52 ha; Ps IV-O,02 ha i Ls IV-O,13 ha.

Połomia - działka numer 35/3 wpisana w KW RZIS/00045642//0 Nieruchomość rolna, niezabudowana, położona w Połomi, oznaczona numerem ewidencyjnym 35/3 o pow.0,33 ha, stanowiąca użytek rolny: R-IVb-O,27 ha; Ps IV-O,05 ha i B-Ps IV-O,Ol ha.

Szczegółowe informacje w załącznikach
Data publikacji 2014-05-14
 
Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2014 Wójta Gminy Niebylec z dnia 13 maja 2014r
 2. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2014 Wójta Gminy Niebylec z dnia 13 maja 2014r
 3. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 73/2014 Wójta Gminy Niebylec z dnia 13 maja 2014r

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść:   Maria Machoś-Łuczak