MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2016
Ogłoszenia 2015
Ogłoszenia 2014
Ogłoszenia 2013
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2011
Ogłoszenia 2010
Ogłoszenia 2009
Ogłoszenia 2008
Ogłoszenia 2007
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    OGLOSZENIA
 
Grupa: OGLOSZENIA
Nazwa pozycji Wykaz działek, stanowiących własność Gminy Niebylec, przeznaczonych do sprzedaży – Połomia dz. nr 35/3, 921, 1000/2
Opis Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013r poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010r Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek, stanowiących własność Gminy Niebylec, przeznaczonych do sprzedaży:
  • Połomia - działka numer 35/3 wpisana w KW RZ1S/00045642//0 Nieruchomość rolna, niezabudowana, położona w Połomi, oznaczona numerem ewidencyjnym 35/3 o pow.0,33 ha, stanowiąca użytek rolny: R-IVb-0,27 ha; Ps IV-0,05 ha i B-Ps IV-0,01 ha.
  • Połomia - działka numer 921 wpisana w KW RZl S/00053840/7. Nieruchomość niezabudowana, położona w Połomi, oznaczona numerem ewidencyjnym 921 o pow.0,67 ha, stanowiąca użytek rolny: R-IVa-0,52 ha; Ps IV-0,02 ha i Ls IV-0,13 ha.
  • Połomia - działka numer 1000/2 wpisana w KW RZl S/00053840/7. Nieruchomość niezabudowana, położona w Połomi, oznaczona numerem ewidencyjnym 1000/2 o pow.0,03 ha, stanowiąca użytek rolny: Lz- Ps V-0,03 ha
Data publikacji 2014-03-26
 
Załączniki:

 1. Załącznik do Zarządzenia 32/2014 Wójta Gminy Niebylec z dnia 25 marca 2014 r

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść:   Maria Machoś-Łuczak