MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2016
Ogłoszenia 2015
Ogłoszenia 2014
Ogłoszenia 2013
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2011
Ogłoszenia 2010
Ogłoszenia 2009
Ogłoszenia 2008
Ogłoszenia 2007
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    OGLOSZENIA
 
Grupa: OGLOSZENIA
Nazwa pozycji Wykaz działek stanowiących własność Gminy Niebylec, przeznaczonych do sprzedaży – Konieczkowa dz. nr 683 i 732
Opis Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie   art. 30 ust. 2 pkt. 3   ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013r poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 35 ust.l i 2 ustawy z dnia    21   sierpnia  1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j.    z 201 Or    Nr  102 poz.  651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek, stanowiących własność Gminy Niebylec, przeznaczonych do sprzedaży:

- Konieczkowa - działka numer 683 wpisana w KW RZ1S/00044383/9. Nieruchomość rolna, niezabudowana, położona w Konieczkowej, oznaczona numerem ewidencyjnym 683 o pow.0,30 ha, stanowiąca użytek rolny R-IVb-0,29 ha i Ps IV-0,01 ha.

- Konieczkowa - działka nr 732, wpisana w KW RZ1S/ 00044383/9 Nieruchomość rolna, niezabudowana, położona w Konieczko wej, oznaczona numerem ewidencyjnym 732 o po w. 0,25 ha, stanowiąca użytek - Ps V.

Szczegóły w załączniku.
Data publikacji 2014-02-25
 
Załączniki:

 1. Załącznik do Zarządzenia Nr 16/2014 Wójta Gminy Niebylec z dnia 24 lutego 2014r

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść:   Maria Machoś-Łuczak