MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Uchwały z dnia 17 lutego 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawach: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na rok 2014 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu określonej w WPF 2014-2018
Opis UCHWAŁA Nr II/30/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale Gminy Niebylec na 2014 rok UCHWAŁA Nr II/31/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Niebylec określonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2014-2018 W załącznikach poniżej
Data publikacji 2014-02-18
 
Załączniki:

 1. UCHWAŁA Nr II/30/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale Gminy Niebylec na 2014 rok
 2. UCHWAŁA Nr II/31/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Niebylec określonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niebylec na lata 2014-2018

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: