MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
Przetargi 2017
Przetargi 2016
Przetargi 2015
Przetargi 2014
Przetargi 2013
Przetargi 2012
Przetargi 2011
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego mieszczącego się w suterenach Budynku Wiejskiego w Połomi, stanowiącego własność Gminy Niebylec
Opis Wójt Gminy Niebylec działając w oparciu o art. 13 ust. 1; art. 25 ust. 1 i art. 37 ust. 4 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami), oraz § 6 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r Nr 207 poz. 2108) oraz § 95 ust. 2 Statutu Gminy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres 3 lat lokalu użytkowego mieszczącego się w suterenach Budynku Wiejskiego w Połomi, stanowiącego własność Gminy Niebylec. Lokal użytkowy o powierzchni 15,90 m2 Lokal przeznaczony jest na prowadzenie w nim działalności handlowo - usługowej. Wyposażony jest w energię elektryczną, instalację wodno - kanalizacyjną oraz instalację centralnego ogrzewania. Cena wywoławcza czynszu za lokal wynosi 130 zł netto (słownie: sto trzydzieści złotych) miesięcznie. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, w tym przypadku 10,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 04 marca 2014r o godz. 10,30 w świetlicy UG w Niebylcu (pok. Nr 11). Więcej informacji w załączniku
Data publikacji 2014-01-31
 
Załączniki:

 1. Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2014 Wójta Gminy Niebylec z dnia 29 stycznia 2014r

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: