MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2016
Ogłoszenia 2015
Ogłoszenia 2014
Ogłoszenia 2013
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2011
Ogłoszenia 2010
Ogłoszenia 2009
Ogłoszenia 2008
Ogłoszenia 2007
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    OGLOSZENIA
 
Grupa: OGLOSZENIA
Nr pozycji 2/2014_2014-01-07
Nazwa pozycji Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat - Połomia
Opis Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013r poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu na okres 3 lat -stanowiących własność Gminy Niebylec. Lokal użytkowy o pow. 15,90 m2, mieszczący się w w suterenach Budynku Wiejskiego w Połomi. Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, instalację wodno - kanalizacyjną oraz instalacje centralnego ogrzewania. Cena wywoławcza czynszu za najem lokalu wynosi 130 zł netto i jest równowartością jednomiesięcznej stawki czynszu. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie w nim działalności handlowo - usługowej. Lokal jest wolny od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Termin i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem. Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Niebylcu, pok. Nr 16 (tel. 0-17 277-39-93)
Data publikacji 2014-01-07
 
Załączniki:

 1. Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2014 Wójta Gminy Niebylec z dnia 07 stycznia 2014 r.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: