MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2016
Ogłoszenia 2015
Ogłoszenia 2014
Ogłoszenia 2013
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2011
Ogłoszenia 2010
Ogłoszenia 2009
Ogłoszenia 2008
Ogłoszenia 2007
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    OGLOSZENIA
 
Grupa: OGLOSZENIA
Nazwa pozycji Wykaz działek, stanowiących własność Gminy Niebylec, przeznaczonych do sprzedaży
Opis Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie   art. 30 ust. 2 pkt. 3   ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013r poz. 594) oraz art.  35 ust.l i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j.   z 2010r  Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek, stanowiących własność Gminy Niebylec, przeznaczonych do sprzedaży

  • Konieczkowa - działka numer   2561 wpisana w KW RZ1 S/00041648/4. Nieruchomość rolna, niezabudowana, położona w Konieczkowej, oznaczona numerem ewidencyjnym 2561o pow.0,22 ha, stanowiąca użytek rolny Ł-IV.
  • Jawornik - działka nr    3484, wpisana w KW RZ1 S/00042066/7. Nieruchomość rolna,
    niezabudowana, położona w Jaworniku, oznaczona numerem ewidencyjnym   3484 o pow. 0,14 ha, stanowiąca użytek - R-IV a
  • Gwoźnica Dolna - działka numer 119/2 wpisana w KW RZ1 S/00028566/8. Nieruchomość rolna, niezabudowana, położona w Gwoźnicy Dolnej, oznaczona numerem ewidencyjnym 119/2 o pow. 0,10 ha, stanowiąca użytek B-Ps VI
Szczegółowe informacje w załączniku
Data publikacji 2013-12-10
 
Załączniki:

 1. Załącznik do Zarządzenia Nr 210/2013 Wójta Gminy Niebylec z dnia 10 grudnia 2013r

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: