MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
Oświadczenia majątkowe
Wójt
Z-ca Wójta
Skarbnik
Sekretarz
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Budżet
Raport o stanie gmina Niebylec
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    WŁADZE, BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nazwa pozycji Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niebylec za 2010 rok
Opis Pełna informacja z załącznika poniżej zawiera: Dochody - zestawienie wg działów klasyfikacji budżetowej Plan i wykonanie dochodów Wydatki - zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej Plan i wykonanie wydatków Plan i wykonanie kwoty deficytu. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Realizacja dotacji – dotacje otrzymane (dochody) Plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
Data publikacji 2013-10-31
 
Załączniki:

 1. Załącznik do zarządzenia Nr 12 /2011 Wójta Gminy Niebylec z dnia 8 marca 2011 r.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: