MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
Przetargi 2017
Przetargi 2016
Przetargi 2015
Przetargi 2014
Przetargi 2013
Przetargi 2012
Przetargi 2011
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niebylec
Opis

Wójt Gminy Niebylec działając w oparciu o art. 13 ust. 1, art.25 ust.1, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami), oraz § 6 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2004r Nr 207 poz. 2108) ogłasza:


 1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niebylec położonej w Jaworniku:

 • Jawornik - działka numer 202, wpisana w KW RZ1 S/00034872/1 Powierzchnia ogólna działki wynosi 0,18 ha i składa się z użytków R IIIb-0,15 ha i R IVa-0,03 ha. Działka rolna, położona w pobliżu pogranicza z miejscowością Gwoździanka.

 1. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niebylec położonej w Lutczy:

 • Lutcza- działka nr 637/7 o pow. 0,3798 ha, wpisana w KW-RZ1 S/00045333/1

  Nieruchomość rolna, niezabudowana położona w Lutczy, oznaczona numerem ewidencyjnym 637/7 o pow. 0,3798 ha, stanowiąca użytki rolne R-IVb-0,2710 ha i Ls III-0,1088 ha.
 1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec położonych w Jaworniku.

  Do sprzedaży został przeznaczony kompleks 8 działek położonych w Jaworniku, oznaczonych numerami 241; 242; 240/4; 237; 238/1; 236; 234/2 i 222 o łącznym obszarze 2,86 ha. Działki te stanowią teren wybudowanego składowiska odpadów, które z uwagi na teren osuwiskowy nie zostało oddane do użytku. Na części tych działek uformowana jest niecka składowiska odpadów wyłożona geomembraną. Na działce nr 242 posadowiony jest budynek administracyjno - socjalny o pow. użytkowej 56,7 m2 oraz metalowy garaż. Na działce nr 241 wybudowana jest waga samochodowa. Działka nr 242 przylega bezpośrednio do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej.

Charakterystyka działek:

 • Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 242 o pow. 0,67 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1 S/00032352/6. Powierzchnia ogólna działki wynosi 0,67 ha i składa się z gruntów R-IVa 0,26 ha, R-IVb- 0,37 ha i Lz- PsV-0,04 ha. Działka zabudowana jest murowanym budynkiem

 • Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 241 o pow. 0,26 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1 S/00032352/6 Powierzchnia ogólna działki wynosi 0,26 ha i składa się z gruntów R-IV b-0,26 ha

 • Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 240/4 o pow. 0,25 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1 S/00032352/6. Powierzchnia ogólna działki wynosi 0,25 ha i składa się z gruntów R-IV a-0,23 ha i Lz-Ps V-0,02 ha.

 • Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 237 o pow. 0,28 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1 S/00032352/6 Powierzchnia ogólna działki wynosi 0,28 ha i składa się z gruntów R-IV b-0,28 ha

 • Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 238/1 o pow. 0,18 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1 S/00032352/6. Powierzchnia ogólna działki wynosi 0,18 ha i składa się z gruntów R-IV b-0,18 ha

 • Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 236 o pow. 0,12 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1 S/00046151/8. Powierzchnia ogólna działki wynosi 0,12 ha i składa się z gruntów R-IV a-0,03 ha; R-IV b-0,07 ha i Ls V-0,02 ha

 • Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 234/2 o pow. 0,58 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1 S/00047361/0. Powierzchnia ogólna działki wynosi 0,58 ha i składa się z gruntów R-IV b-0,42 ha; Lz- Ps V-0,05 ha i Ls V-0,11 ha.

 • Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 222 o pow. 0,52 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1 S/00047361/0. Powierzchnia ogólna działki wynosi 0,52 ha i składa się z gruntów R-IV b-0,46 ha i Ps IV-0,06 ha.

Data publikacji 2013-10-31
 
Załączniki:

 1. Załącznik do Zarządzenia Nr 153/2013 Wójta Gminy Niebylec z dnia 29 października 2013r
 2. Załącznik do Zarządzenia Nr 154/2013 Wójta Gminy Niebylec z dnia 29 października 2013r
 3. Załącznik do Zarządzenia Nr 155/2013 Wójta Gminy Niebylec z dnia 29 października 2013r

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: