MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
Przetargi 2017
Przetargi 2016
Przetargi 2015
Przetargi 2014
Przetargi 2013
Przetargi 2012
Przetargi 2011
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na teremie Gminy, stanowiącej własność Gminy Niebylec
Opis

Wójt Gminy Niebylec działając w oparciu o art. 13 ust. 1; art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r Nr 102 poz. 651z późniejszymi zmianami), oraz § 6 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zmianami) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na teremie Gminy, stanowiącej własność Gminy Niebylec.

- Lutcza - działka nr 1274 o pow.3,02 ha
- Lutcza – działka nr 5760 o pow. 1,34 ha
- Lutcza - działka nr 5783 o pow. 1,70 ha
- Lutcza - działka nr 5788 o pow. 0,18 ha
- Połomia- działka nr 968 o pow. 0,22 ha

Data publikacji 2013-09-18
 
Załączniki:

 1. Lutcza - działka nr 1274 o pow.3,02 ha
 2. Lutcza – działka nr 5760 o pow. 1,34 ha
 3. Lutcza - działka nr 5783 o pow. 1,70 ha
 4. Lutcza - działka nr 5788 o pow. 0,18 ha
 5. Połomia- działka nr 968 o pow. 0,22 ha

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: