MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
Przetargi 2017
Przetargi 2016
Przetargi 2015
Przetargi 2014
Przetargi 2013
Przetargi 2012
Przetargi 2011
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Wykaz nieruchomości stanowiących kompleks działek (składowisko odpadów) o łącznej powierzchni 2,86 ha będących własnością Gminy Niebylec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
Opis Wykaz nieruchomości   stanowiących   kompleks   działek   (składowisko   odpadów)
o   łącznej   powierzchni   2,86   ha   będących   własnością      Gminy   Niebylec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Łączna    wartość    kompleksu    działek    przeznaczonych    do    sprzedaży 97 747 zł (słownie:  dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych).

W skład kompleksu wchodzą następujące działki:

  • Jawornik - nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 242 o pow. 0,67ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1S/00032352/6
  • Jawornik - nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 241 o pow. 0,26 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1S/00032352/6
  • Jawornik - nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 240/4 o pow. 0,25 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1 S/00032352/6
  • Jawornik - nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 237 o pow. 0,28 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1S/00032352/6
  • Jawornik - nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 238/1 o pow. 0,18 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1S/00032352/6
  • Jawornik - nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 236 o pow. 0,12 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1S/00046151/8
  • Jawornik - nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 234/2 o pow. 0,58 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1S/00047361/O
  • Jawornik - nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 222 o pow. 0,52 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr RZ1S/00047361/O
Data publikacji 2013-09-12
 
Załączniki:

 1. Załącznik do Zarządzenia Nr 125/2013 Wójta Gminy Niebylec z dnia 03 września 2013 r.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: