MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
Przetargi 2017
Przetargi 2016
Przetargi 2015
Przetargi 2014
Przetargi 2013
Przetargi 2012
Przetargi 2011
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Dostawa gorącego posiłku w postaci zupy na potrzeby szkół z tereny Gminy Niebylec
Opis
  1. Dostawa gorącego posiłku w postaci zupy na potrzeby szkół z terenu Gminy Niebylec- Rejon nr 1
  2. Dostawa gorącego posiłku w postaci zupy na potrzeby szkół z terenu Gminy Niebylec - Rejon nr 2

Więcej informacji w załącznikach
Data publikacji 2013-08-16
 
Załączniki:

 1. OŚWIADCZENIE że wykonawca spełnia wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 pkt 1-3 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
 2. FORMULARZ OFERTOWY„Dostawa gorącego posiłku w postaci zupy na potrzeby szkół z terenu Gminy Niebylec- Rejon nr 2”
 3. FORMULARZ OFERTOWY„Dostawa gorącego posiłku w postaci zupy na potrzeby szkół z terenu Gminy Niebylec- Rejon nr 1”
 4. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ZAPYTANIA CENOWEGO Nazwa zamówienia:„Dostawa gorącego posiłku w postaci zupy na potrzeby szkół z terenu Gminy Niebylec- Rejon nr 2”
 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ZAPYTANIA CENOWEGO Nazwa zamówienia:„Dostawa gorącego posiłku w postaci zupy na potrzeby szkół z terenu Gminy Niebylec- Rejon nr 1”

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: