MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
Przetargi 2017
Przetargi 2016
Przetargi 2015
Przetargi 2014
Przetargi 2013
Przetargi 2012
Przetargi 2011
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Zarządzenie Nr 114/2013 Wójta Gminy Niebylec z dnia 06 sierpnia 2013r w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec.
Opis

Wójt Gminy Niebylec działając w oparciu o art. 13 ust. 1; art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami), oraz § 6 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2004r Nr 207 poz. 2108) ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Niebylec położonej w Lutczy oraz Gwoźnicy Górnej:

  • Lutcza- działka nr 637/7 o pow. 0,3798 ha, wpisana w KW-RZ1S/00045333/1

  • Gwoźnica Górna - działka numer 545/2, wpisana w KW RZ1S/00046189/3

Szczegóły w załączniku.

Data publikacji 2013-08-06
 
Załączniki:

 1. Załączniki do Zarządzenia Nr 114/2013 Wójta Gminy Niebylec z dnia 06 sierpnia 2013 r.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: