MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
Przetargi 2017
Przetargi 2016
Przetargi 2015
Przetargi 2014
Przetargi 2013
Przetargi 2012
Przetargi 2011
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Zarządzenie Nr 113/2013 Wójta Gminy Niebylec z dnia 06 sierpnia 2013r w sprawie ogłoszenia wykazu działek stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do sprzedaży
Opis Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 594) oraz art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 201 Or Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących własność Gminy Niebylec przeznaczonych do sprzedaży:
  • Lutcza- działka numer 1274, wpisana w KW RZ1 S/00046092/6
  • Lutcza- działka nr 5760, wpisana w KW 41 047
  • Lutcza- działka numer 5783 wpisana w KW 4104
  • Lutcza - działka numer 5788, wpisana w KW - 41047
  • Połomia nieruchomość oznaczona numerem 968 o pow. 0,22 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr KW- RZ1 S/00053840/7

Szczegółowe informacje w załączniku


Data publikacji 2013-08-06
 
Załączniki:

 1. Załącznik do Zarządzenia Nr 113/2013 Wójta Gminy Niebylec z dnia 06 sierpnia 2013r

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: