MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
Przetargi 2017
Przetargi 2016
Przetargi 2015
Przetargi 2014
Przetargi 2013
Przetargi 2012
Przetargi 2011
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nazwa pozycji Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec
Opis Wójt Gminy Niebylec działając w oparciu o art. 13 ust. 1; art. 25 ust. 1, art. 37 ust. l i art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami), oraz § 6 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2004r Nr 207 poz. 2108) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Niebylec
Data publikacji 2013-07-04
 
Załączniki:

 1. 1. Jawornik - nieruchomość oznaczona numerem 158 o pow. 0,23 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr KW- 39 938
 2. Jawornik - nieruchomość oznaczona numerem 149 o pow. 0,12 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr KW- 39 938
 3. Jawornik - nieruchomość rolna, oznaczona numerem 202 o pow. 0,18 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr KW- 34 872/1
 4. Jawornik - nieruchomość oznaczona numerem 735 o pow. 0,27 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr KW- 39 938
 5. Jawornik - nieruchomość oznaczona numerem 1028/4 o pow. 0,35 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr KW- 39 938
 6. Lutcza- nieruchomość oznaczona numerem 5157o pow. 0,31 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr KW- 45 214
 7. Lutcza- nieruchomość oznaczona numerem 5160 o pow. 0,14 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr KW- 45 214

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: