MENU
URZĄD GMINY
WŁADZE, BUDŻET
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA KOMUNALNA
MOJA SPRAWA
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI
SZUKAJ
STATYSTYKA
OGLOSZENIA
Ogłoszenia 2019
Ogłoszenia 2018
Ogłoszenia 2017
Ogłoszenia 2016
Ogłoszenia 2015
Ogłoszenia 2014
Ogłoszenia 2013
Ogłoszenia 2012
Ogłoszenia 2011
Ogłoszenia 2010
Ogłoszenia 2009
Ogłoszenia 2008
Ogłoszenia 2007
NABÓR
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI
KONSULTACJE SPOłECZNE
PETYCJE
Elektroniczka Skrzynka Podawcza
Wybory do Sejmu i Senatu 2019
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
WYBORY SOŁTYSÓW 2019
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
WYBORY ŁAWNIKÓW
KONTROLA ZARZĄDCZA
    OGLOSZENIA
 
Grupa: OGLOSZENIA
Nazwa pozycji Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Niebylec - Zarządzenia Nr 71,72/2013 Wójta Gminy Niebylec
Opis

Wójt Gminy Niebylec działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 z pózn. zmianami) oraz art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do sprzedażny, stanowiących własność Gminy Niebylec:

  • Jawornik - nieruchomość rolna, oznaczona numerem 202 o pow. 0,18 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr KW- 34 872/1
  • Połomia- nieruchomość oznaczona numerem 2033/3 o pow. 0,03 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr KW- RZ15/00045431/8
Data publikacji 2013-05-22
 
Załączniki:

 1. Jawornik - nieruchomość rolna, oznaczona numerem 202 o pow. 0,18 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr KW- 34 872/1
 2. Połomia- nieruchomość oznaczona numerem 2033/3 o pow. 0,03 ha, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr KW- RZ15/00045431/8

Osoba, która stworzyła pozycje:   Administrator Niebylec
Osoba odpowiedzialna za treść: